Perşembe, Şubat 01, 2007

HAYRET Kİ NE HAYRET!!!

TOPAL MOLLA


1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat,Afganistan'da tekke kurmuş. Topal Molla'nın müritleri 3 yıl içnde 200 bine ulaşmış. Müridlerinin sayısı 1925'te 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma hareketini başlatmış.Bir yıl boyunca Afganistan'da kan gövdeyi götürmüş.

O yıllarda Afgan Kralı olan Emanullah Han,ülkesini terk etmek zorunda kalmış.Ülkesinden ayrılan Emanullah Han, Afgan sınırına geldiğinde, yanına bir adam sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca'sıyla sormuş:

"Beni tanıdın mı? Ben meşhur Topal Molla'yım.Afganistan'daki görevim bitti,İngiltere'ye dönüyorum."

"Seni tanıdım!" demiş kral "Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum.Fakat halkıma o kadar çok tesir etmiştin ki, senin casus olduğuna onları inandırmanın çok zor olacağını düşündüm.Sarıklı, sakallı Topal Molla sakalını kesmiş,sarığını atmış, başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.

Evetttt,sıra kimde dersiniz?