Perşembe, Nisan 05, 2007

8 YILA 80 YIL SIĞDIRMAK

Sultan 2. Bayezid'in küçük oğlu Şehzade Selim İstanbul'dan uğurlanmıştı.Çok sevdiği ve saygı gösterdiği hocası Muhyiddin Efendi'yle birlikte Trabzon'a doğru at sürüyordu.Birara hocası söze başladı:

"Size bir sır vermek istiyorum Şehzadem.Duyulursa rakipleriniz hem sizi hem de beni yaşatmazlar!"

Şehzade Selim hocasına baktı.Gerçekten de yüzü endişeliydi.Bir mana veremedi.Sadece "Sizi dinliyorum hocam! dedi,"Aramızda kalacağından emin olabilirsiniz."

Muhyiddin Efendi anlatmaya başladı:"Yıllar önce birgün Amasya'daki evinizin kapısına bir derviş geldi.Kılığından çok fakir olduğu anlaşılıyordu.Babanızla görüşmeye gelmişti,izin verdiler. Bunun üzerine sözlerinin babanıza iletilmesini istedi ve şunları söyledi:"Bugün bu evde bir erkek çocuk dünyaya gelecektir.Bu çocuk ileride babasının yerine geçip padişah olacaktır.Çocuğun vücudunda 7 tane ben bulunacaktır.7 sultana baş eğdireceğine işaret eder.Bugün bu evde doğacak olan çocuk öyle bir çocuktur ki,parça parça bulunan Müslümanları tek bayrak altında birleştirecek ve cihana ün salacaktır."

Şehzade Selim gülümseyerek dinliyordu.Hocasının sözleri bitince sordu:

"Hocam,bu çocuk hala yaşıyor mu?"

"Evet Şehzadem,yaşıyor."

"Peki adı nedir?"

"Adı Selim'dir.Yani sizsiniz Şehzadem!"

Şehzade Selim'in kartal bakışları uzaklara daldı.Kesin ve kararlı bir sesle:"Hocam!" dedi,"Eğer Allah bize padişahlık nasip ederse, savaş meydanları kahramansız kalmayacaktır."Osmanlı namını ebedi kılacağız.Allah'ın adını ve İslam dininin adaletini bütün dünyaya yayacağız.Nice zaferler kazanıp ülkeler fethedeceğiz.Ama hocam,en önemli işimiz ne olacak bilir misiniz? Dervişin de dediği gibi,dünyadaki bütün Müslümanları tek bir kılıç gibi etrafımıza toplamak olacak.Aynı Allah'a,peygambere inananlar ayrı ayrı hedeflere yürüyemezler.Biz onların aynı hedefe yürümelerini sağlayacağız.Hep bunu düşünür,bunu düşünerek uykularımızı feda ederiz."

Şehzade Selim bunları söylerken gencecikti,henüz bıyıkları çıkmamıştı bile...

Ama çabuk büyüdü,serpildi ve padişah oldu.Sadece 8 yıl padişahlık yaptı ama bu 8 yıla 80 yıllık icraat sığdırdı.Düşüncelerinin çoğunu gerçekleştirdi,geri kalanını da oğlu Kanuni Süleyman tamamladı.

Yahya Kemal Beyatlı, Sultan Selim için der ki:

"Sultan Selim-i evveli ram etmeyüb ecel
Fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi"

Tarihte birçok önemli şahsiyet Yavuz Sultan Selim'i örnek almıştır.