Perşembe, Nisan 26, 2007

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA* Peygamberimizin (sas) dedelerinden Kusay Bin Kilab'ın huzaa'lılardan Kabe emanetlerini alarak, iyi idaresi ile kendi kabilesini saygın bir konuma getirip, Kabe etrafında topladığını... bundan dolayı onun kabilesine Kureyş (toplamak birleştirmek) ismi verildiğini...
* Hz.Peygamberin (sas) dedesinin babası Haşim'in Mekke'den kışın Yemen'e yazın Şam'a ticaret seferlerini başlatan zat olduğunu... Hatta bizans imparotoru ile anlaşma sağlayarak kureyş tacirlerinin bizans topraklarına ticaret vergilerinden muaf tutulmasını sağladığını...
* Resulullah'ın dedesi AbdulmUttalib'in uzun boylu, sarışın ve sevimli bir sakal sahibi olduğunu... * Peygamberin (sas) babannesinin isminin Fatıma olduğunu...
* Efendimiz'in (sas) anneannesinin adının Berre olduğunu...
* Hz. Peygamber'in öz aamcalarının Ebu talip ve Zübeyr olmak üzere iki tane olduğunu, diğer amcalarının üvey olduğunu...
* Hz.Abbas'ın Efendimiz'den 3 yaş büyük olduğunu...
* Peygamberimiz'in dayısının olmadığını...
* Amcası ebu talip'in resululah daha gençken ve kendisine nübüvvet verilmeden evvel o'nun hakkında bir şiirinde "Tertemiz yüzü aşkı için yağmur talep edilen, dulların hamisi, yetimlerin sığınağı" dediğini...
* İbn'i habib adlı müellifin "ümmmehatu'n-nebi" adıyla bize 20 nesil boyunca resulullah'ın ninelerini gösteren calib-i dikkat bir çalışma bıraktığını...
* Efendimiz'in (sas) amcalarının isimlerinin; Haris, Zübeyr, Ebu Talip, Hamze, Ebu Lehep, Gaydak, Mukavvem, Saffar, Abbas olduğunu...
* Efendimiz'in (sas) halalrının isimlerinin; Ümm-ü Hakim, Berra, Atike, Safiyye, Erma, Ümeyra olduğunu...
* Peygamberimiz’in (sas) yüzmeyi 6 yaşında annesiyle gittiği Medine’de, akrabaları Adiyy bin Neccaroğullarının havuzunda öğrendiğini..
Biliyor musunuz?