Perşembe, Mart 05, 2009

BEYTULLAH'A KAVUŞMAK:)“Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, La şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke lâ şerike leke."“Allah`ım! Senin emrine itaat ve davetine icabet ettim. Bütün imanımla Sana yöneldim ve teslim oldum. Yalnızca Seni istiyorum. Sen Rabbim olarak emret, ben de kulun olarak yerine getireyim. Allah`ım! Sen birsin ve teksin, eşin ve benzerin yoktur, mutlak olarak mülk senindir ve hiçbir ortağın yoktur. Allah`ım! Hamd yalnızca Sana mahsustur ve nimet de Senindir. Allah`ım! Tekrar Sana teslim oluyor ve inanıyorum ki Sen birsin, eşin ve benzerin yoktur.”