Cuma, Ocak 19, 2007

İSM-İ A'ZAM DUASI

Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânü, yâ Mennânü, yâ Bediy'as semâvâti vel ardı yâ zel Celâli vel ikrâm.


Cuma günü herhangi bir vakitte bu dua okunarak dilekte bulunursa, meşrıkla mağrib arasında ne şey istenilirse istenilsin,duası kabul olunur.

Allah-u Teala; cümlenin, hayırlı dilek ve dualar da bulunup,mazhar olmalarını nasip eylesin.Amin.